szybka pozyczka
Dzisiaj jest: 17 stycznia 2018      
Imieniny obchodzą: Marian, Jan, Antoni

Projekty Oświatowe

na wlasne konto logo

Na własne konto

Gmina Lubin przystąpiła do programu edukacji ekonomicznej pn. „Na Własne Konto" skierowanego do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Program jest realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja.

 

W ramach Programu uczniowie Gimnazjum w Lubinie uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

· poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,

· kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,

· przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,

· zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. 

 

Program „Na Własne Konto" jest finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy i wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Z pierwszym dniem ferii rozpoczęły  się w Gimnazjum w Lubinie  warsztaty programu "Na Własne Konto". Bierze  w nich udział 17 uczniów. W ramach zajęć przeprowadzone zostaną dwie wycieczki: do banku i lokalnego przedsiębiorcy.
Uczniowie w czasie tych dodatkowych lekcji wzbogacą swoją wiedzę z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia, prowadzone przez parę nauczyciel - student, realizowane będą podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych. Pozalekcyjne warsztaty będą się też odbywały w trakcie drugiego semestru szkolnego. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające lepszy start w dorosłe życie.

Program „Na Własne Konto" jest finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy i wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

 europejski-fundusz-rozwoju-wsi-polskiejlogo Polska Wies 2000

 

- OPIS PROGRAMU (pdf)

 


Program Youngster

Już drugi rok szkolny Gmina Lubin organizuje dodatkowe zajęcia nauki języka ANGIELSKIEGO w ramach Programu YOUNGSTER PLUS dla uczniów uczęszczających do Gimnazjum Nr 4 w Lubinie.

   europejski-fundusz-rozwoju-wsi-polskiej

- INFORMACJE OGÓLNE (pdf)

 

 


chce byc bezpieczny

Chcę być bezpieczny – Poradnik na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia

Problem bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień. Obowiązkiem dorosłych jest wyposażyć dzieci w wiedzę, która wskaże właściwe sposoby reagowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz umiejętności eliminujące wszelkie ryzyko. Samodzielność, wiara w siebie, ograniczone zaufanie do osób nieznajomych oraz odpowiedzialność za swoje postępowanie to wartości, które należy wpoić każdemu dziecku.

Poradnik dla szkół -„Chcę być bezpieczny” jest efektem przemyśleń i doświadczeń, które pozwoliły stworzyć zbiór mądrych i praktycznych wskazówek przydatnych w życiu codziennym.

To lektura, do przeczytania której zachęcamy dzieci i dorosłych, opracowana w oparciu program autorstwa Joanny Wiorek, realizowany w jednej ze szkół Gminy Lubin – Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

PORADNIK (do pobrania w wersji pdf)

 


 

 

Fotolia 20205012 XL

Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin

Poradnik wychowawczy (pdf)
Serdecznie zachęcamy do lektury wypracowanej wspólnie przez rodziców i nauczycieli broszury, zawierającej konkretne rozwiązania wybranych problemów wychowawczych.
Nauczyciele z wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Lubin wraz z rodzicami dzieci uczęszczających do tych placówek uczestniczyli w projekcie „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin”, który obejmował: Trening Kompetencji Wychowawczych i Indywidualne Konsultacje Psychologiczne, Obserwacje Problemowych Zachowań Dzieci wPrzedszkolu oraz Warsztaty Wypracowania Standardów Wychowawczych.
Na bazie uzyskanej wiedzy i umiejętności wychowawczych uczestnicy projektu wypracowali podczas wspólnych warsztatów rozwiązania różnych problemów wychowawczych, z którymi się spotkali.
Zidentyfikowali różne przyczyny tych problemów i dopiero na ich podstawie zaproponowali ich rozwiązanie, zgodnie z zasadą –aby znaleźć lekarstwo na dany problem, należy najpierw zbadać jego przyczyny. Ich praca została uzupełniona przez psychologa prowadzącego zajęcia, zebrana i wydana w postaci niniejszej broszury.
Aby przedstawione przez rodziców i nauczycieli rozwiązania były zrozumiałe do osób, które nie uczestniczyły w projekcie w broszurze został zamieszczony opis wybranych metod wychowawczych, najczęściej przestawianych jako rozwiązania problemów wychowawczych.


Prezentacja projektu (pdf)

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin” (pdf)

Karta zgłoszeniowa do projektu „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin” dla Nauczycieli (pdf)

Karta zgłoszeniowa do projektu „Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin” dla Rodziców (pdf)

Licencja na wychowanie, czyli jak mądrze wychowywać dzieci? (pdf)

„Akademia Mądrego Wychowania w Gminie Wiejskiej Lubin” to jeden z 10 najlepszych projektów na Dolnym Śląsku. 


 

part id1 2